Vad är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. De senaste åren har evenemanget ägt rum i byggnaden Kuggen eller Patricia på Lindholmen och nytt för i år är att GÖSTA-mässan har bytt plats till Science Park bredvid Kuggen. Antalet besökare varje år ligger mellan 700-800.

Utöver detta anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under läsåret för studenter. Föreläsningarna täcker allt ifrån hur man får bättre minne till hur det är att arbeta som konsult, och har som syfte att föra studenterna närmre arbetslivet även före och efter GÖSTA-mässan.

Föreningen har sin lokal i samma byggnad som IT-universitetet och de aktiva studenterna studerar främst på det treåriga systemvetenskapliga programmet.

Projektgruppen jobbar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta projektgruppen via info@gosta.se.

 

Ludvig Holmgren
Projektledare
0737531679
Sarah Söderberg
Orakel
0734 44 14 06
Axel Garvars
Ekonomirådgivare
0730 87 85 30
Lovisa Åsgården
Marknadskoordinator
0707 90 44 41
Frida Simonsson
Web Master
0723 33 93 12
Dominika Wróblewska
Mingelansvarig
0729 93 79 16
Jennifer Karlsson
Tryckansvarig
0704 95 82 84
Lina Bindelöv
Företagsansvarig/Sekreterare
0709 72 71 28
Emma Åström
Kassör/Gästföreläsningar/Lounge
0707 21 05 00
Johannes Carli
Tryck
0721525211
Lucas Wändel
Gästföreläsningar
0738 08 57 82
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737019248
Annie Petersson
Mingel
0731424897
Louise Alveflo
Marknadsföring
0730918726
Andreas Ågren
Rekrytering
0761722775