Vad är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. De senaste åren har evenemanget ägt rum i byggnaden Kuggen eller Patricia på Lindholmen och nytt för i år är att GÖSTA-mässan har bytt plats till Science Park bredvid Kuggen. Antalet besökare varje år ligger mellan 700-800.

Utöver detta anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under läsåret för studenter. Föreläsningarna täcker allt ifrån hur man får bättre minne till hur det är att arbeta som konsult, och har som syfte att föra studenterna närmre arbetslivet även före och efter GÖSTA-mässan.

Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakultetens lokaler på Lindholmen och de aktiva studenterna studerar främst på systemvetenskapliga programmet.

Projektgruppen jobbar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta projektgruppen via info@gosta.se.

 

Andreas Ågren
Projektledare
0761 72 27 75
Ludvig Holmgren
Rekrytering
Lovisa Åsgården
Marknadsföring
0707 90 44 41
Kristin Hamrefors
Rekrytering
Joel Sahlin
Lounge/gästföreläsning
Dominika Wróblewska
Mingel
0729 93 79 16
Jessica Sjunne Sörberg
Mingel
Miranda Bagge Mikkelsen
Marknadsföring
Emma Åström
Rekrytering
0707 21 05 00
Johannes Carli
Tryck
0721 52 52 11
Lucas Wändel
Gästföreläsning/Lounge
0738 08 57 82
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737 01 92 48
Annie Petersson
Marknadsföring
0731 42 48 97
Louise Alveflo
Marknadsföringskoordinator
0730 91 87 26
Louise Borén
Tryck
Alva Lexe
Tryck