Faktureringsinformation

Exempelvis om pappersfaktura önskas på posten, fler än 30 dagar för sista inbetalningsdag krävs osv.