GÖSTA 2020

En arbetsmarknadsdag för IT-studenter

13 februari

Öppettider

kl 10.00 – 16.00

Utställare 2020

47

Utställare 2020

33

Mässor

16

Projektgruppen