Vilka är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. Utöver mässan anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under året för studenter. Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakulteten vid Göteborgs Universitets lokaler på Lindholmen, och de aktiva studenterna studerar på systemvetenskapliga programmet. Projektgruppen arbetar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Projektgruppen

Hector Lyngfelt

Projektledare

Epost  /  0761037893

Rekrytering

Ellen Larson

Rekryteringsansvarig

Epost  /  0707974750

John Olsson

Rekrytering

Epost  /  0703201057

Louise Lind

Rekrytering

Epost  /  0723618441

Kristin Hamrefors

Rekrytering

Epost  /  0734323239

Jessica Sjunne Sörberg

Rekrytering

Epost  /  0702809928

Marknadsföring

Leo Enocksson

Marknadsföringsansvarig

Epost  /  0707974750

Miranda Bagge Mikkelsen

Marknadsföring

Epost  /  0762359902

Rebecka Adelöf

Marknadsföring

Epost  /  0724522095

Malin Rönnkvist

Marknadsföring

Epost  /  0707462185

Gästföreläsning

Noomi Lindblad

Gästföreläsningsansvarig

Epost  / 0708749946

Joel Sahlin

Gästföreläsning

Epost  / 0703333761

Kasper Tedenljung

Gästföreläsning

Epost  / 0723698392

Maja Ulén

Tryckansvarig

Epost   /  0722243535

Lina Karjalainen Joels

Webbansvarig/Tryck

Epost   /  0722638282

Julia Tran

Tryck

Epost   /   0707216898