Vad är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. De senaste åren har evenemanget ägt rum i byggnaden Kuggen eller Patricia på Lindholmen och nytt för i år är att GÖSTA-mässan har bytt plats till Science Park bredvid Kuggen. Antalet besökare varje år ligger mellan 700-800.

Utöver detta anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under läsåret för studenter. Föreläsningarna täcker allt ifrån hur man får bättre minne till hur det är att arbeta som konsult, och har som syfte att föra studenterna närmre arbetslivet även före och efter GÖSTA-mässan.

Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakultetens lokaler på Lindholmen och de aktiva studenterna studerar främst på systemvetenskapliga programmet.

Projektgruppen jobbar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta projektgruppen via info@gosta.se.

 

Kristin Hamrefors
Projektledare
Andreas Ågren
Rekrytering
0761 72 27 75
Louise Alveflo
Marknadsföring/webbansvarig
0730 91 87 26
Jessica Sjunne Sörberg
Kassör
0702809928
Miranda Bagge Mikkelsen
Marknadsföringskoordinator
Johannes Carli
Tryckansvarig
0721 52 52 11
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737 01 92 48
Annie Petersson
Marknadsföring
0731 42 48 97
Joel Sahlin
Lounge/gästföreläsning
0703333761
Hector Lyngfelt
Rekrytering
0761037893
Maja Ulén
Tryck
Ellen Larson
Rekrytering
Lina Karjalainen
Tryck
0722638282
Noomi Lindblad
Gästföreläsning/lounge
0708749946
Leo Enocksson
Marknadsföring
0708926769