Vilka är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. Utöver mässan anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under året för studenter. Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakulteten vid Göteborgs Universitets lokaler på Lindholmen, och de aktiva studenterna studerar på systemvetenskapliga programmet. Projektgruppen arbetar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Projektgruppen

Hector Lyngfelt

Projektledare

Epost  /  0761037893

Rekrytering

Ellen Larson

Rekryteringsansvarig

Epost  /  0707974750

John Olsson

Rekrytering

Epost  /  0703201057

Louise Lind

Rekrytering

Epost  / 0723618441

Marknadsföring

Leo Enocksson

Marknadsföringsansvarig

Epost  /  0708926769

Rebecka Wallman

Marknadsföring

Epost  /  0724522095

Malin Rönnkvist

Marknadsföring

Epost  /  0707462185

Gästföreläsning

Noomi Lindblad

Gästföreläsningsansvarig

Epost  /  0708749946

Kasper Tedenljung

Gästföreläsning

Epost  /  0723698392

Tryck

Maja Ulén

Tryckansvarig

Epost  /  0722243535

Lina Karjalainen Joels

Webbansvarig/Tryck

Epost  /  0722638282

Julia Tran

Tryck

Epost  /  0707216898