test

Andreas Ågren
Rekrytering
0761 72 27 75
Louise Alveflo
Marknadsföring/webbansvarig
0730 91 87 26
Jessica Sjunne Sörberg
Vice ordförande/mingelansvarig
Miranda Bagge Mikkelsen
Marknadsföringskoordinator
Johannes Carli
Tryckansvarig
0721 52 52 11
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737 01 92 48
Annie Petersson
Kassör
0731 42 48 97
Joel Sahlin
Lounge/gästföreläsning