test

Ludvig Holmgren
Rekrytering
Lovisa Åsgården
Marknadsföring
0707 90 44 41
Kristin Hamrefors
Rekrytering
Joel Sahlin
Lounge/gästföreläsning
Dominika Wróblewska
Mingel
0729 93 79 16
Jessica Sjunne Sörberg
Mingel
Miranda Bagge Mikkelsen
Marknadsföring
Emma Åström
Rekrytering
0707 21 05 00
Johannes Carli
Tryck
0721 52 52 11
Lucas Wändel
Gästföreläsning/Lounge
0738 08 57 82
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737 01 92 48
Annie Petersson
Marknadsföring
0731 42 48 97
Louise Alveflo
Marknadsföringskoordinator
0730 91 87 26
Louise Borén
Tryck
Alva Lexe
Tryck