test

Andreas Ågren
Rekrytering
0761 72 27 75
Louise Alveflo
Marknadsföring/webbansvarig
0730 91 87 26
Jessica Sjunne Sörberg
Kassör
0702809928
Miranda Bagge Mikkelsen
Marknadsföringskoordinator
Johannes Carli
Tryckansvarig
0721 52 52 11
Marcus Palmqvist
Gästföreläsning/Lounge
0737 01 92 48
Annie Petersson
Marknadsföring
0731 42 48 97
Joel Sahlin
Lounge/gästföreläsning
0703333761
Hector Lyngfelt
Rekrytering
0761037893
Maja Ulén
Tryck
Ellen Larson
Rekrytering
Lina Karjalainen
Tryck
0722638282
Noomi Lindblad
Gästföreläsning/lounge
0708749946
Leo Enocksson
Marknadsföring
0708926769