Vilka är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. Utöver mässan anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under året för studenter. Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakulteten vid Göteborgs Universitets lokaler på Lindholmen, och de aktiva studenterna studerar på systemvetenskapliga programmet. Projektgruppen arbetar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Projektgruppen

Kasper Tedenljung

Projektledare

Epost  / 0723698392

Rekrytering

Louise Lind

Rekryteringsansvarig

Epost  /  0723618441

John Olsson

Rekrytering

Epost  /  0703201057

Ellen Larson

Rekrytering

Epost  /  0707974750

Hector Lyngfelt

Rekrytering

Epost  /  0761037893

Marknadsföring

Malin Rönnkvist

Marknadsföringsansvarig

Epost  /  0707462185

Rebecka Adelöf

Marknadsföring

Epost  /  0724522095

Leo Enocksson

Marknadsföring

Epost  /  0707974750

Gästföreläsning

Noomi Lindblad

Gästföreläsning

Epost  / 0708749946

Julia Tran

Tryckansvarig/Webbansvarig

Epost   /   0707216898

Maja Ulén

Tryck

Epost   /  0722243535

Lina Karjalainen Joels

Tryck

Epost   /  0722638282