Vilka är GÖSTA?

GÖSTA är en ideell studentförening som varje år anordnar GÖSTA-mässan, en IT-arbetsmarknadsdag där företag och studenter möts för att knyta kontakt inför framtiden. Utöver mässan anordnar även GÖSTA gästföreläsningar under året för studenter. Föreningen har sitt rum i samma byggnad som IT Fakulteten vid Göteborgs Universitets lokaler på Lindholmen, och de aktiva studenterna studerar på systemvetenskapliga programmet. Projektgruppen arbetar i skrivande stund hårt för att lyckas ännu bättre än förra verksamhetsåret med bokningar av gästföreläsare och planering inför mässan.

Projektgruppen

Heidi Hedman

Projektledare

Rekrytering

Elin Attenius Karlsson

Rekryteringsansvarig

Samuel Bengtsson

Rekrytering

E-post  

John Olsson

Rekrytering

Louise Lind

Rekrytering

E-post 

Alicia Berg

Rekrytering

E-post  

Robert Norrman

Rekrytering

Marknadsföring

Annie Adelgren

Marknadsföringsansvarig

E-post 

Celina Byrén

Marknadsföring

Malin Rönnkvist

Marknadsföring

Gästföreläsning

Agnes Rolandsson

Gästföreläsning

Alexandra Horvat

Gästföreläsning

Kasper Tedenljung

Gästföreläsning

Tryck & Webb

Emmy Fokine

Webbansvarig

E-post 

Kaia Edlund Sneve

Tryck

E-post 

Julia Tran

Tryck

E-post